Varför det är meningslöst att bli arg på reklam

Med jämna mellanrum ser vi reklamannonser som innehåller sexistiska inslag och illustrerar kvinnor på ett objektifierande sätt och heta debatter blossar upp. Eller ja, debatter och debatter. Det går snarare till så att någon skriver något på Facebook eller Twitter, folk gillar och delar, någon kanske anmäler reklamen till en lämplig nämnd som fäller eller friar (det kvittar vilket, konsekvenserna är minimala) och sedan glöms hela saken bort tills nästa kampanj gör oss upprörda och vi går igenom samma process igen.

Som feminist anser jag så klart att det är hemskt att kvinnor framställs på ett objektifierande sätt, men när debatten blossar upp står jag mest vid sidan om och skakar på huvudet. Anledningen till att jag inte ger mig in i diskussionerna är att jag finner det lika meningsfullt som att stå och skrika åt ett vindkraftfverk för att det låter och förstör min picknick.

Lite förenklat fungerar reklamens värld så här:

Ett företag vill sälja en viss vara eller tjänst (eller positionera sig på marknaden). Företaget kontaktar en reklambyrå. Reklambyrån frågar: Vilka vill ni nå och vad vill ni säga dem? När reklambyrån fått svar på den frågan använder den sig av sina bästa och mest kreativa knep för att tala till just den målgruppen och förmedla det budskap som beställaren vill förmedla.

Med andra ord, när ett företag som t.ex. American Apparel genomför en uppenbart sexistisk kampanj (googla om du inte tror på det uppenbara), vet dess kommunikatörer exakt vad de gör. De vill helt enkelt nå den målgrupp som tilltalas av bilderna.

Vi kan diskutera och analysera och problematisera hur mycket som helst, men den krassa sanningen är att så länge det finns företag som vill ha en viss typ av kunder och så länge just den typen av kunder existerar kommer företagen att köpa reklam som tilltalar den gruppen. Oavsett hur sexistisk, rasistisk eller korkad reklamen är.

Reklamen är opportunistisk. Den nosar på våra preferenser och ger oss vad vi vill ha. Om du blir upprörd på en viss reklamannons beror det med all sannolikhet på att företaget inte ville nå dig. Och om du tycker att en kampanj är föredömlig betyder det bara att du ingår i det företagets målgrupp.

Reklamens syfte är oförenligt med ambitioner att förändra världen. Världen förändras på egen hand och reklammakarna gör sitt bästa för att ligga i fas med den. En värld utan sexism skulle vara en värld utan sexistisk reklam. Men en värld utan sexistisk reklam skulle bara vara en värld utan sexistisk reklam.

Annonser