Poesi & spoken word

Spoken word (som även kallas estradpoesi, scenpoesi, slampoesi och performancepoesi) är en genre som går ut på att framföra egna texter på scen. Texterna är ofta fyndiga och framförs med ett direkt tilltal.

Det är omdiskuterat huruvida genren ska höra till poesin eller inte. Vissa utövare menar att de är poeter, medan andra hellre vill kalla sig för spoken word-artister eftersom de tror att ordet poesi kan ha en skrämmande effekt på den potentiella publiken. De tror att begreppet poesi ger trötta associationer och kan få folk att tro att spoken word-framföranden är lika finstämda och långsamma (läs tråkiga) som poesiuppläsningar.

Själv anser jag att spoken word är en egen genre där poesin kan men inte behöver vara närvarande. Vissa texter är dikter medan andra inte är det.

En del människor tror att de spoken word-texter som kan klassas som dikter (estraddikter) är av sämre kvalitet än tryckta dikter, men min uppfattning är att den största skillnaden mellan de två (om man nu ens kan åtskilja dem) är att estraddikten är mer extrovert. Skillnaden ligger alltså i hur dikten kommunicerar.

*

Här är två av mina framträdanden, inspelade på SM-finalen i poetry slam i Göteborg 2012:

Och en nyare dikt, ”Sammanslutningar”:

Annonser